Sudut Kreatif

Thursday, January 15, 2009

Bunga Nargis


GAZA KAMI DATANG
Ya Allah, Tuhanku! Pemelihara langit yang tinggi dan ruang angkasa yang terbentang yang telah Engkau jadikan tempat berteduh untuk malam dan siang, suatu orbit bagi matahari dan bulan dan jalan bagi bintang-bintang yang beredar, dan untuk menghuninya Engkau telah menciptakan suatu kelompok malaikat-Mu yang tak letih-letihnya menyembah-Mu. Wahai Pemelihara bumi yang telah Engkau jadikan satu kediaman bagi manusia dan tempat untuk gerakan serangga-serangga dan hewan-hewan serta makhluk-makhluk lain yang tak terhitung banyaknya yang nampak dan yang tak nampak. Wahai Pemelihara gunung-gunung yang kukuh yang telah Kau buat seperti pasak-pasak bagi bumi dan (sarana) dukungan bagi manusia. Apabila Engkau berikan kemenangan kepada kami terhadap musuh, selamatkan kami dari melanggar batas dan peliharalah kami pada jalan kebenaran yang lurus. Tetapi, apabila Engkau memberikan kemenangan kepada mereka atas kami, maka karuniakanlah kematian syahid dan selamatkan kami dari bencana.
Di manakah orang-orang yang melindungi kehormatan, dan orang-orang yang menghormati diri sendiri yang membela orang-orang yang terhormat di masa kesulitan? Malu ada di belakang Anda sementara surga di hadapan Anda.•

Rindukan Dia

Mereka akan berpecah setelah persatuannya, dan bertebaran dari pusatnya. Sebagian dari mereka akan bersiteguh pada cabang-cabang melengkung, hingga Allah Yang Mahatinggi akan mengumpul mereka untuk hari itu, yang akan merupakan hari terburuk bagi 'Manusia', sebagaimana serpihan-serpihan kabut berkumpul di musim gugur. Allah akan menciptakan kasih sayang di kalangan mereka. Lalu la akan membuat mereka menjadi massa yang kuat seperti massa awan. Kemudian la akan membuka pintu-pintu untuk mereka untuk mengalir keluar dari tempat permulaannya seperti banjir dari kedua taman (Saba') dari mana tiada batu-batu tinggi yang tertinggal aman dan tiada pula gundukan kecil, dan arusnya tak dapat ditangkal oleh gunung-gunung yang kuat maupun tanah-tanah yang tinggi. Allah akan menebarkannya di tanah rendah lembah-lembah dan kemudian la akan mengalirkan mereka seperti sungai-sungai di seluruh bumi, dan melalui mereka la akan mengatur pengambilan hak-hak dari satu kaum oleh kaum lain dan menjadikan satu kaum menginap di rumah-rumah kaum lain. Demi Allah, semua kedudukan dan kemuliaan mereka akan terlebur sebagaimana larutnya lemak di api.